Tegoroczny Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych odbędzie się 9 czerwca w Więcławicach Starych. Od lat jest on organizowany celem integracji i promocji amatorskiego środowiska muzycznego Małopolski, a w szczególności orkiestr dętych. Zamierzeniem zmagań konkursowych jest podnoszenie jakości pracy artystycznej w orkiestrach dętych, ocena dorobku poszczególnych zespołów, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie poszukiwań repertuarowych, prezentacja pracy dyrygentów, jak i wymiana doświadczeń.