Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 8000,00 zł, w celu uzupełnienia i wzbogacenia księgozbiorów w ramach zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy bibliotek  publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0 będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiające użytkownikom bibliotek dostęp  do książek także poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.