62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

 – eliminacje gminne – 

…artysta żywego słowa powinien być czułym słuchaczem nie tylko autora i samego siebie, ale i społeczeństwa, z którego wyrasta i w którym żyje. W sztuce żywego słowa ważne są – głos, dykcja i środki ekspresji; ważniejsze – technika, artyzm i kultura, ale najważniejszy jest w niej – człowiek. Taka sztuka potrzebna jest naszym czasom. Trzeba więc, żeby stawała się coraz powszechniejsza: zarówno na trybunie sejmowej i sądowej, jak przed mikrofonem, na scenie i na estradzie, podczas ogólnopolskich konkursów recytatorskich; żeby jej elementy były nieodłącznym współczynnikiem osobistej kultury każdego
Polaka: żeby przyczyniły się do nobilitacji najcenniejszego naszego dobra, jakim jest język i mowa polska.

Mieczysław Kotlarczyk – twórca Teatru Rapsodycznego, 1966

R e g u l a m i n

 1. Eliminacje Gminne 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego są skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz  ponadgimnazjalnych  z terenu Gminy Michałowice.
 2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego na poprzednich konkursach.
 3. Zgłoszenie odbywa się przez złożenie dokładnie i czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa. Kartę zgłoszenia można przesłać mailem sylwia@ckip.com.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach (budynek Biblioteki Publicznej w Michałowicach, biuro – II piętro).
 4. Termin zgłoszeń do Gminnego Konkursu Recytatorskiego upływa z dniem  7 marca 2016r.
 5. Planowany termin Gminnego Konkursu Recytatorskiego – 10 marca 2016, godz. 10.00.

Miejsce: Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, sala widowiskowa na I piętrze (budynek przy Placu J. Piłsudskiego 2).

I.                    TURNIEJ RECYTATORSKI

 1. Uczestnicy występują w kategoriach wiekowych:
 • dzieci ze szkół podstawowych
 • młodzież szkół gimnazjalnych,
 • młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
 1. Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: prozę oraz dwa utwory poetyckie.
 2. Do wykonania uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut!

II. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

III. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane i 1 recytowany.
 2. Uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

Każdą placówkę mogą reprezentować maksymalnie 4 osoby (w przypadku zespołu szkół do 8).

Jurorami w całej edycji OKR nie mogą być:

 1. wykonawcy uczestniczący w konkursie;
 2. instruktorzy, których recytatorzy biorą udział w konkursie.

Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);

– interpretacja utworów;

– kultura słowa;

– ogólny wyraz artystyczny.

Ostateczny werdykt jest ustalany  w drodze wspólnej dyskusji Jury.

W przypadku równego podziału głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Szczegółowe informacje dotyczące eliminacji gminnych do  62. OKR dostępne w siedzibie organizatora, czyli Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice (budynek Biblioteki Publicznej  (II Piętro))  lub pod nr tel. 012 388 50 71 lub 535 029 009.

KARTA UCZESTNIKA

62.OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Po zaznajomieniu się z regulaminem 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zgłaszam swój udział w:

 • turnieju RECYTATORSKIM*)
 • Turnieju Jednego Aktora
 • Turnieju Poezji Śpiewanej

*) niepotrzebne skreślić

 1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Adres (z kodem) ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon oraz e-mail ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………

 1. Instytucja macierzysta (szkoła, uczelnia, zakład pracy, placówka ko) …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Utwory przygotowane na Konkurs (podać tytuł, nazwisko i imię autora, rodzaj utworu wiersz czy proza; czas trwania prezentacji, nazwisko i imię tłumacza, ew. nazwisko i imię kompozytora, ew. wymagania techniczne (podkład, akompaniator).

A ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

B ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

C ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………

miejscowość i data                                                                                                   podpis                                                                     

 Konkurs recytatorski 2016

                   Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego w Michałowicach – edycja 2016.

konkurs recytatorski

                    Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego w Michałowicach – edycja 2015.