Centrum Kultury i Promocji prowadzi działalność w zakresie szerzenia kultury na terenie gminy Michałowice. Jako jednostka kultury kształtuje wśród dzieci i młodzieży pozytywny model spędzania wolnego czasu. Centrum Kultury i Promocji co dwa miesiące wydaje Gazetę Gminy Michałowice, która jest źródłem wiedzy dla mieszkańców o działalności Urzędu Gminy, akcjach kulturalnych i społecznych odbywających się w gminie. Jest ona bezpłatna i ogólnie dostępna. Instytucja organizuje konkursy tematyczne, recytatorskie, wokalne, wystawy okolicznościowe, koncerty, organizuje i prowadzi warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne i różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i dorosłych, w tym: zumba, fitness, sztuki walki, taniec towarzyski i inne. Dba również o seniorów.

Zawsze chętnie wspiera wszelkie przejawy kultury w gminie, współpracuje z orkiestrami, grupami tanecznymi i śpiewaczymi. Co roku organizuje cykliczne imprezy rekreacyjne takie jak: Piknik Wolności – Kadrówka, Maraton Rowerowy MTB Michałowice, Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich „Karuzela Marzeń”, Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych, Święto Kwitnącej Jabłoni, Powiatowe Zawody Sportowe Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie wydarzenia cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców.

Opłaty za zajęcia prosimy dokonywać przelewem:

Tytuł: opłata I semestr zajęć ………………………………………………… – Imię i nazwisko (uczestnika)

Kwota:……………………………..

Dane do przelewu: Bank BSR O/Michałowice 86 8589 0006 0180 0000 0143 0001

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

Pl. J. Piłsudskiego 2

32-091 Michałowice