Od 13 lutego rusza drugi semestr zajęć w Centrum Kultury i Promocji
w Michałowicach oraz Filii Centrum Kultury i Promocji w Więcławicach. Semestr potrwa do 17 czerwca.

Bardzo prosimy o dokonanie płatności za zajęcia dodatkowe maksymalnie do 17 lutego. Ceny zajęć pozostają bez zmian. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem CKiP: 535 029 009.

Opłaty za zajęcia CKiP:

Bank BSR O/Michałowice 86 8589 0006 0180 0000 0143 0001

Tytuł przelewu: za zajęcia ……./semestr …. –  imię i nazwisko dziecka