Weź udział w naszym konkursie z okazji Dnia Kota!
Pod postem na facebooku biblioteki dotyczącym konkursu wstaw w komentarzu zdjęcie swojego kociego pupila, najlepiej w towarzystwie obecnie czytanej książki, a następnie udostępnij post.

REGULAMIN KONKURSU

   Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, reprezentowana przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże uczestnictwo nie jest możliwe bez ich podania. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są pozyskane wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

§ 1
Organizator oraz czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest:
  Biblioteka Publiczna Gminy Michałowicach – Filia w Raciborowicach,

ul. Jana Długosza 36
32-091 Raciborowice
tel. 12/388-70-37
e-mail: fbr@michalowice.malopolska.pl

 1. Konkurs trwa od 15 do 17 lutego  2021r.

§ 2
Cele konkursu

 1. Rozwój kreatywności
 2. Pogłębianie zainteresowań
 3. Promocja czytelnictwa
 4. Promocja książki

§ 3
Miejsce i sposób przesyłania prac

        Wystarczy zamieścić zdjęcie swojego kota z obecnie czytaną książką, w komentarzu do posta. Można dodać krótki opis.

§ 4
Zasady udziału w konkursie

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć.
 2. Zdjęcie powinno być ciekawe; wykaż się kreatywnością i pomysłem.

§ 5
Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22.02.2021 r. na stronie biblioteki
  http://wmichalowicach.pl/biblioteka/ i na naszym facebooku.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową lub telefonicznie.
 3. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany indywidualnie.

§ 6
Jury

 1. W skład Jury powołanego przez Organizatora wchodzą:
  Anna Boczkowska – dyrektor biblioteki
  Sylwia Senisson – Redaktorka naczelna Gazety Gminy Michałowice, blogerka
  Iwona Dyląg – bibliotekarz

§ 7
Kryteria oceniania prac

 1. Przesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 • Ciekawy pomysł na wykonanie zdjęcia – skala ocen 0-5 punktów.
 • Prezentacja czytanej książki w towarzystwie swojego ulubieńca – skala ocen 0-5 punktów.
 • Estetyka wykonania – skala ocen 0-5 punktów.
 • Oryginalność i wyrazistość – skala 0-5 punktów.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu, a zamieszczając zdjęcie, tekst Uczestnik wyraża zgodę na jego publikację.
 3. Zdjęcia przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich rozpowszechniania na stronach Biblioteki oraz w Gazecie Gminnej
 4. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 5. W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
  Biblioteka Michałowice: tel. 12/388-50-37
  e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl

Filia w Raciborowicach; tel.12/387-70-37
e-mail: fbr@michalowice.malopolska.pl

Konkurs przebiega zgodnie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz obowiązujących przepisów dotyczących COVID-19.

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.wmichalowicach.pl