Regulamin konkursu „Zupa pełna smaków”:
Dostarcz do biblioteki przepis na Twoją ulubioną zupę.

1. Organizatorem konkursu jest:
Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 2
32-091 Michałowice
tel. 12/388-50-37
e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl

2. Termin i miejsce sposób prac:
1 kwietnia – 5 kwietnia 2019 r., do godz. 12:00
bpgm@michalowice.malopolska.pl lub osobiście w bibliotece głównej oraz filiach

3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych dzieci (6-13 lat). Uczestników nie dzielimy na kategorie wiekowe.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden przepis.

5. Składając pracę konkursową, należy podać następujące informacje:
Imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, wiek, klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim), która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
Biblioteka Michałowice: tel. 12/388-50-37
e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas spotkania z Anią Starmach w dniu 8 kwietnia 2019 r.
Na zwycięzców czekają nagrody.

8. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację prac na stronach Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice

Załącznik Nr 1 do Regulaminu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice z siedzibą w Michałowicach, przy Placu Józefa Piłsudskiego 2.
Zgoda dotyczy przetwarzania danych w celach związanych z organizacją Konkursu „Zupa pełna smaków”