W Rankingu Bibliotek zorganizowanym przez Instytut Książki i „Rezczpospolitą” zajęliśmy 1. miejsce pośród bibliotek gmin wiejskich z województwa małopolskiego 😊 W ogólnopolskim podsumowaniu znaleźliśmy się na 46 pozycji.
W tym roku, pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, odbyła się już dziesiąta edycja Rankingu Bibliotek, którego organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę, wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury.

Oceniane było miedzy innymi:
– liczba godzin otwarcia biblioteki
– wielkość księgozbioru nabytego w ciągu ostatnich 10 lat
– dostęp dla niepełnosprawnych
– działające przy bibliotece koła zainteresowań
– liczba tytułów prasowych
– dostęp do nowych mediów (ebooki, audiobooki)