W dniu 2 maja 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów zawierające podaną w środę informację o zniesieniu zakazu działalności bibliotek od 4 maja 2020 r.
Zgodnie wytycznymi MKiDN decyzję o otwarciu biblioteki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem, po konsultacji z inspektorem sanitarnym.
Nasza biblioteka czeka na pozytywną opinię Inspektora Sanitarnego.
Wdrażane są również obligatoryjne wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zawarte w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
O DACIE OTWARCIA BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.
Ale już dzisiaj wiemy jakie będą zasady wypożyczeń:
Będziemy pracować wyłącznie w trybie wypożyczeń i zwrotów.
Zwrócone materiały biblioteczne będą podlegać kwarantannie (10-14 dni).
Zachęcamy Państwa do korzystania z katalogu on-line z poziomu swoich indywidualnych kont. Prosimy o rezerwowanie książek przez system. Usprawni to pracę i skróci czas obsługi wypożyczeń.
Możliwe będzie też zamawianie książek telefonicznie (telefon: 12 388 50 37).
Wszystkie wydarzenia biblioteczne w tym spotkania z dziećmi, spotkania autorskie, spotkania grup bibliotecznych zostają odwołane.
Będziemy dokładali wszelkich starań aby korzystanie z naszych bibliotek było dla wszystkich bezpieczne dlatego też prosimy aby stosować się do poniższych zaleceń:
W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem zaleca się przebywanie w maseczkach i rękawiczkach ochronnych.
Prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu od innych użytkowników min. 2 m.
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy aby Czytelnicy mający objawy przeziębienia lub grypy, będący na kwarantannie zaniechali wizyt w bibliotekach.