Zapraszamy do dzieci i dorosłych do udziału w naszym konkursie fotograficznym. Jak wziąć udział? Kto może się zgłosić? Odpowiedzi znajdują się w poniższym regulaminie.

Regulamin konkursu fotograficznego „Moja gmina moim okiem”

  1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach (adres: Pl. J. Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice, tel. 12 388 50 71, tel. kom.  535 029 009).

  • Cele konkursu to:

– rozwijanie pasji fotograficznej;

– promowanie talentów dzieci, młodzieży i dorosłych;

– zachęta do spacerów po naszej gminie i odnajdowania jej najpiękniejszych zakątków;

– promowanie Gminy Michałowice.

  • Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać jedno zdjęcie dowolnego miejsca na terenie naszej gminy (tematyka bez ograniczeń) oraz przesłać je na adres: redakcja@ckip.com.pl wraz ze skanem lub zdjęciem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz wieku autora/autorki, nazwy miejscowości zamieszkania i kontaktu telefonicznego. Zdjęcie powinno posiadać tytuł. Prosimy również o informację, jakie miejsce (jaką miejscowość) przedstawia fotografia.

  • Terminy:
    Prace fotograficzne nadsyłać można do 7 czerwca. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca czerwca. Informacja pojawi się na FB Centrum Kultury i Promocji z Michałowicach oraz na stronie www.wmichalowiach.pl
  • Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe:

– dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat;

– młodzież w wieku od 16 lat oraz dorośli.

  • Nagrody

W każdej kategorii zostaną przyznane I, II i III miejsce. Autorzy wybranych zdjęć otrzymają nagrody ufundowane przez CKiP w Michałowicach. Galeria wybranych zdjęć z konkursu (nie tylko zwycięskich) zostanie opublikowana w czerwcowym numerze Gazety Gminy Michałowice, na FB i stronie organizatora: www.wmichalowicach.pl. Zdjęcia mogą być publikowane również w kolejnych numerach Gazety.

Aby zgłosić się do konkursu, należy także pobrać, wydrukować i podpisać poniższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO oraz zeskanować (wystarczy zrobić zdjęcie) i przesłać ją razem ze zgłoszeniem konkursowym na maila: redakcja@ckip.com.pl W przypadku osób niepełnoletnich, taką zgodę wyrażają rodzice.