W czerwcu rozstrzygnęliśmy konkurs Aktywności Czytelniczej, w którym udział brały wszystkie dzieci, uczące się na terenie gminy Michałowice, zapisane do naszych bibliotek.
Zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem szkoły do dnia 22.06.2018 r.